ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกเจริญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokcharoenwithaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกเจริญ
ตำบล :
โคกเจริญ
อำเภอ :
โคกเจริญ
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15250
โทรศัพท์ :
  036795118
โทรสาร :
  036795118
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :

05

 

HOME