ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
         2. ทางเว็บไซต์ ITA รับเรื่องร้องเรียน   http://kjwit.ac.th/webboard/ 
         3. ทางตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียนของทางโรงเรียน   
 
 

HOME