โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโคกเจริญวิทยา

รูปทำเนียบครู_๒๓๐๕๐๒.jpg

 นางสาวศิริรัตย์  กล่ำถึก

เจ้าหน้าที่ธุรการ