โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

 

นายประทวน กำจัดภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา

นายสถาพร   แสวงหา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา