โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสินทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

และ นายพรทวี สุมาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา พร้อมด้วยครู นักเรียน เข้ารวมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยในครั้งนี้

วารสารkj1

  1. วิสัยทัศน์
  2. พันธกิจ
  3. เป้าหมาย

 

     โรงเรียนโคกเจริญวิทยา มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ กีฬา วิชาชีพ ประสานชุมชน ส่งเสริมคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นคนดีของสังคม

1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในด้านวิชาการ กีฬาและวิชาชีพ
2. ส่งเสริมประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน วัดและชุมชน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถบริการสังคมได้
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

     นักเรียนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในด้านวิชาการ กระบวนการคิด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

นายประทวน  กำจัดภัย
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

แบบประเมิณ EIT

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันจันทร์, 18 กันยายน 2566 19:51

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 14:29

การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 14:25

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 14:15

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมสนับสนุน

วันศุกร์, 01 กันยายน 2566 06:35

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2566 14:33

ประกาศโรงเรียนโคกเจริญวิทยารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมจำนวน 1 อัตรา ld1

วันพุธ, 06 กันยายน 2566 11:08

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ KJWIT MATH CAMP

วันพุธ, 06 กันยายน 2566 11:02

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาจัดกิจกรรม การทัศนศึกษา

วันพุธ, 06 กันยายน 2566 10:58

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2566 13:44

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2566 13:34

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนโคกเจริญวิทยา ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2666 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566

วันเสาร์, 01 กรกฎาคม 2566 12:44

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสินทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงานแนะแนว

รายละเอียด

ภารกิจผู้บริหาร
ตารางงานกิจกรรม

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

||   ข้อมูลข่าวแนะนำ   ||

ข่าวสารการนิเทศติดตาม

และข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงาน

วันจันทร์, 01 พ.ค. 2566 14:50

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรีได้จัดมอบรางวัลให้แก่ นางสาวจิรัฐติกาล ภูอวด

วันจันทร์, 01 พ.ค. 2566 14:44

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ศักดา สถาพรวจนา รศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล อาจารย์สัมฤทธิ์ รงค์ทอง

||   GOOGLE CALENDER   ||

ปฏิทินกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

มี 475 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แจ้งให้เราทราบ