โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

  1. วิสัยทัศน์
  2. พันธกิจ
  3. เป้าหมาย

 

     โรงเรียนโคกเจริญวิทยา มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ กีฬา วิชาชีพ ประสานชุมชน ส่งเสริมคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นคนดีของสังคม

1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในด้านวิชาการ กีฬาและวิชาชีพ
2. ส่งเสริมประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน วัดและชุมชน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถบริการสังคมได้
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

     นักเรียนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในด้านวิชาการ กระบวนการคิด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

นายประทวน  กำจัดภัย
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

แบบประเมิณ EIT

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันจันทร์, 18 กันยายน 2566 19:51

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 14:29

การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 14:25

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 14:15

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมสนับสนุน

วันศุกร์, 01 กันยายน 2566 06:35

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2566 14:33

ประกาศโรงเรียนโคกเจริญวิทยารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมจำนวน 1 อัตรา ld1

วันพุธ, 06 กันยายน 2566 11:08

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ KJWIT MATH CAMP

วันพุธ, 06 กันยายน 2566 11:02

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาจัดกิจกรรม การทัศนศึกษา

วันพุธ, 06 กันยายน 2566 10:58

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2566 13:44

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2566 13:34

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนโคกเจริญวิทยา ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2666 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566

วันเสาร์, 01 กรกฎาคม 2566 12:44

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสินทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงานแนะแนว

รายละเอียด

ภารกิจผู้บริหาร
ตารางงานกิจกรรม

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

||   ข้อมูลข่าวแนะนำ   ||

ข่าวสารการนิเทศติดตาม

และข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงาน

วันจันทร์, 01 พ.ค. 2566 14:50

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรีได้จัดมอบรางวัลให้แก่ นางสาวจิรัฐติกาล ภูอวด

วันจันทร์, 01 พ.ค. 2566 14:44

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ศักดา สถาพรวจนา รศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล อาจารย์สัมฤทธิ์ รงค์ทอง

||   GOOGLE CALENDER   ||

ปฏิทินกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

มี 549 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แจ้งให้เราทราบ