โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1016490416
รหัส Smis 8 หลัก : 16022009
รหัส Obec 6 หลัก : 490416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โคกเจริญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khokcharoenwithaya
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250
โทรศัพท์ : 036795118
โทรสาร :
036795118
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :2522
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : http://www.kjwit.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/kjwit2014/

กลุ่มโรงเรียน :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โคกเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ: 80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 1 กม.