โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส