โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน