โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

19 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566