โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ