โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต