โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน