โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

43 การดำเนินการมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

 

การแสดง qr code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ www.kjwit.ac.th