โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

logo

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 

สถานที่ติดต่อ : 

เลขที่ 1 หมู่ 9 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ
จ.ลพบุรี 15120


ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ : 0 3679 5118ฟอร์มติดต่อ